Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού Έργου LIFETERRACESCAPE με τίτλο: «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και κωδικό έργου LIFE16 CCA/GR/000050, με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Website Security Test