Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Γάλακτος/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (θα πρέπει όμως να καλύπτονται οι προδιαγραφές των ειδών που περιγράφονται στους πίνακες και οι προσφορές να αφορούν το σύνολο των ειδών για τα οποία γίνεται προσφορά), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων», MIS 5045647.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Website Security Test