Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΦΑΓΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ):


Τα ακόλουθα έντυπα αφορούν τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του Οργανισμού, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο email: και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας σε έντυπη μορφή.

 

docΤο Έντυπο Δήλωσης έναρξης παραγωγικής δραστηριότητας υποβάλλεται 20 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

 

xlsΤο Έντυπο Δήλωσης παραχθεισών ποσοτήτων υποβάλετε έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους και αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 


ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ:

 

xlsΤο Έντυπο Δήλωσης ποσοτήτων προϊόντων ΠΟΠ που τυποποιήθηκαν αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του Οργανισμού. Υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο email: και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας σε έντυπη μορφή έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους και αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 


ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ:


xlsΤο Έντυπο δήλωσης ποσοτήτων προϊόντων ΠΟΠ που διακινήθηκαν με ιδιωτική ετικέτα αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του Οργανισμού. Υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο email: και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας σε έντυπη μορφή έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους και αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Website Security Test