Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ή ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ:

 

Το xlsΈντυπο πωληθεισών ποσοτήτων προϊόντων φυτικής προέλευσης θα πρέπει να αποστέλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ:


xlsΤο Αρχείο Εισροών για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας βρώσιμων ελιών ΠΟΠ/ΠΓΕ, θα αποστέλλεται μία φορά το χρόνο, 15 ημέρες μετά τη λήξη της ελαιοκομικής περιόδου.
Μαζί με το Αρχείο Εισροών, ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο (κατά προτίμηση excel) με αναλυτικά στοιχεία όλων των αγροτεμαχίων ΠΟΠ/ΠΓΕ (από τα οποία προσκομίστηκε ελαιόκαρπος) ανά παραγωγό, σύμφωνα με το xlsτο αρχείο Στοιχεία Αγροτεμαχίων Παραγωγών. 

 

Επιπλέον, μέχρι το τέλος κάθε ελαιοκομικής περιόδου χρειάζεται να αποσταλεί Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης με το παρακάτω κείμενο:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των Υπεύθυνων Δηλώσεων (αριθμός Υπ. Δηλ.) των παραγωγών «ονομασία καταχωρισμένης ένδειξης» που προσκόμισαν ελαιόκαρπο στην επιχείρηση «(ονομασία επιχείρησης)» για την ελαιοκομική περίοδο ....... φυλάσσονται στην επιχείρηση και θα βρίσκονται στη διάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν.»

 

xlsΤο Αρχείο Εκροών για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας βρώσιμων ελιών, θα αποστέλλεται μία φορά το χρόνο πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου.  Όσον αφορά τις "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΠ" στα αρχεία εκροών θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τύπος ελιάς (π.χ. τσακιστές, ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, γεμιστές).

 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ:


xlsΤο Αρχείο Εισροών θα αποστέλλεται μία φορά το χρόνο, 15 ημέρες μετά τη λήξη της ελαιοκομικής περιόδου. Μαζί με το Αρχείο Εισροών, ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο (κατά προτίμηση excel) με αναλυτικά στοιχεία όλων των αγροτεμαχίων ΠΟΠ/ΠΓΕ (από τα οποία προσκομίστηκε ελαιόκαρπος) ανά παραγωγό, σύμφωνα με xlsτο αρχείο Στοιχεία Αγροτεμαχίων Παραγωγών.

 

xlsΤο Αρχείο Εκροών θα αποστέλλεται μία φορά το χρόνο πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου.  Όσον αφορά τις "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΠ" στα αρχεία εκροών θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τύπος ελιάς (π.χ. τσακιστές, ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, γεμιστές).

 

Επιπλέον, μέχρι το τέλος κάθε ελαιοκομικής περιόδου χρειάζεται να αποσταλεί Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης με το παρακάτω κείμενο: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των Υπεύθυνων Δηλώσεων (αριθμός Υπ. Δηλ.) των παραγωγών «ονομασία καταχωρισμένης ένδειξης» που προσκόμισαν ελαιόκαρπο στην επιχείρηση «(ονομασία επιχείρησης)» για την ελαιοκομική περίοδο ....... φυλάσσονται στην επιχείρηση και θα βρίσκονται στη διάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν

 Τα αρχεία Eισροών, Στοιχεία Αγροτεμαχίων Παραγωγών, καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση είναι τα ίδια αυτά που οφείλουν να αποστείλουν οι επιχειρήσεις που κάνουν μόνο επεξεργασία βρώσιμων ελιών ΠΟΠ/ΠΓΕ.


ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ:


xlsΤο Αρχείο Εισροών-Εκροών αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και θα ισχύει από την παραγωγική περίοδο 2012-2013. Θα αποστέλλεται 2 φορές το χρόνο, τις πρώτες 15 ημέρες κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

 Όσον αφορά τις "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΠ" θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τύπος ελιάς (π.χ. τσακιστές, ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, γεμιστές).

 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ:


xlsΤο Αρχείο Εισροών-Εκροών αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και θα ισχύει από την παραγωγική περίοδο 2012-2013. Θα αποστέλλεται 2 φορές το χρόνο, τις πρώτες 15 ημέρες κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

 Όσον αφορά τις "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΠ" θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τύπος ελιάς (π.χ. τσακιστές, ολόκληρες, εκπυρηνωμένες, γεμιστές).

Για λόγους καλύτερης διαχείρισης των στοιχείων, παρακαλούμε τα ανωτέρω αρχεία να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία excel) στο email , με θέμα μηνύματος αναγραφόμενο ως εξής: «ΑΡΧΕΙΟ ..., ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».

Website Security Test