Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ή ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ:

 

xlsΈντυπο πωληθεισών ποσοτήτων προϊόντων φυτικής προέλευσης θα πρέπει να αποστέλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ:

 

xlsΤο αρχείο εισροών θα αποστέλλεται μία φορά το χρόνο, αμέσως μετά τη λήξη της ελαιοκομικής περιόδου. Μαζί με το αρχείο εισροών ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο (κατά προτίμηση excel) με αναλυτικά στοιχεία όλων των αγροτεμαχίων ΠΟΠ/ΠΓΕ (από τα οποία προσκομίστηκε ελαιόκαρπος) ανά παραγωγό, σύμφωνα με το αρχείο: xlsΣτοιχεία Αγροτεμαχίων Παραγωγών.

 

xlsΤο αρχείο εκροών θα αποστέλλεται δύο φορές το χρόνο: 1η στη λήξη της ελαιοκομικής περιόδου (μαζί με το αρχείο εισροών) και η 2η πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου.

 

Επιπλέον, μέχρι το τέλος κάθε ελαιοκομικής περιόδου χρειάζεται να αποσταλεί Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης με το παρακάτω κείμενο:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των Υπεύθυνων Δηλώσεων (αριθμός Υπ. Δηλ.) των συνεργαζόμενων παραγωγών για το προϊόν «ονομασία καταχωρισμένης ένδειξης» που προσκόμισαν ελαιόκαρπο στην επιχείρηση «(ονομασία επιχείρησης)» για την ελαιοκομική περίοδο ....... φυλάσσονται στην επιχείρηση και θα βρίσκονται στη διάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν.»


ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ:


xlsxΤο αρχείο εισροών-εκροών αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το αρχείο αυτό θα συμπληρώνεται ανά προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ, θα ισχύει από την ελαιοκομική περίοδο 2012-2013 και θα αποστέλλεται 2 φορές το χρόνο,(τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες κάθε ημερολογιακού εξαμήνου).

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ:


xlsxΤο αρχείο εισροών-εκροών αφορά τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το αρχείο αυτό θα συμπληρώνεται ανά προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ, θα ισχύει από την ελαιοκομική περίοδο 2012-2013 και θα αποστέλλεται 2 φορές το χρόνο,(τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες κάθε ημερολογιακού εξαμήνου).

 

Για λόγους καλύτερης διαχείρισης των στοιχείων, παρακαλούμε τα ανωτέρω αρχεία να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία excel) στο email , με θέμα μηνύματος αναγραφόμενο ως εξής: «ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΡΟΩΝ (ή ΕΚΡΟΩΝ) ΕΛ ή ΤΥ ή ΕΜΠ, ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» (π.χ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΛ, 2012-2013, ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ).

Website Security Test