Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Καινοτόμα αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς», με ακρωνύμιο ΔΑΚΟ-TECH και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00358, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, του Υπομέτρου 16.1 - 16.5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, Περιφέρεια Κρήτης, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test