Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, ως ακολούθως:

Α)    Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνικές Καλλιέργειας Βάμβακος»

Β)    Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Τμήμα  Φυτοπροστασίας (Πάτρα) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργική Εντομολογία»

Γ)    Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, με γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική Βελτίωση Ψυχανθών»

 pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2023.

Website Security Test