Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου ΕΔΚ με Τίτλο: «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ, ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙO ΜΕΣΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - OraMa2degreen» (Κωδικός έργου Μ16ΣΥΝ2-00294) Ακρωνύμιο: OraMa2degreen, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 του ΥΠΑΑΤ, ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test