Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου ΕΔΚ με Τίτλο: «Υιοθέτηση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον προσυλεκτικών χειρισμών με μαννιτόλη στην καλλιεργητική τεχνική της ελιάς στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγής λαδιού και στην πρωίμηση της συγκομιδής MannitOil» (Κωδικός έργου Μ16ΣΥΝ2-00103) Ακρωνύμιο: MannitOil, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 του ΥΠΑΑΤ, ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test