Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ Εuropean Network for interactive and innovative knowledge exchange on animal health and nutrition between the sheep industry actors and stakeholders», ακρωνύμιο EUROSHEEP (αριθμός συμβολαίου 863056), με φορέα χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή HORIZON 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test