Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση τριάντα έξι (36) αρνιών, είκοσι δύο (22) κριών και δώδεκα (12) προβατίνων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρας 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test