Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους αναμορφωμένους πίνακες της ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (κωδ. θέσης 101 και 103) της αριθμ. ΣΟΧ2/2021 Ανακοίνωσής του (με αριθμ. πρωτ. : 60666/18.11.2021 (ΑΔΑ : 69ΠΠΟΞ3Μ-ΝΘΕ) , κατόπιν κατ' ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Website Security Test