Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.925/20088/14.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Βελτίωση, διατήρηση και σποροπαραγωγή καλλιεργούμενων φυτών».

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

 pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

 

Website Security Test