Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ , εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς
σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δράσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση υποτροπικών ειδών στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» ακρωνύμιο «ΥΠΕΡ ΠΕΛ», με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου & Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ημέρα Δευτέρα 06.06.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Website Security Test