Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) αυτόματων συσκευών ανάλυσης συστατικών γάλακτος για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων Ιωαννίνων και Πέλλας και ενός (1) πλήρως αυτόματου συστήματος ανάλυσης συστατικών γάλακτος και μέτρησης σωματικών κυττάρων για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Αχαΐας. Η προυπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 425.000 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 14η Ιουνίου 2022

 

Κατεβάστε εδώ τη διακήρυξη

Website Security Test