Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Παράταση  δόθηκε  με απόφαση της Διοίκησης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο, στο πλαίσιο της αριθ. 17193/30.03.2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως  τις 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Η νέα προθεσμία κρίθηκε αναγκαία λόγω του πλήθους των αιτημάτων ενδιαφερομένων.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αιτήσεις  υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,  στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις  http://agroadvisors.elgo.gr

Για την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου.

Η Πρόσκληση και το «Εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή αίτησης Φ.Π.Γ.Σ.» είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr καθώς και στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr, στην ενότητα «Νέα-Ανακοινώσεις».

Website Security Test