Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Παρατείνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργείας των  Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Οικοτροφείων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, έως και τις 10 Μαΐου 2020 για προληπτικούς λόγους κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  Την ανωτέρω αποφαση έλαβε η Διοίκηση του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.04.2020 (ΦΕΚ Β΄1293), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.03.2020 (Β΄ 956) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών.

Website Security Test