Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής,με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Λυματολάσπης με Φυσικά Συστήματα»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 24η Απριλίου 2020.

pdfΠροκήρυξη   docxΥπεύθυνη δήλωση   docxΑίτηση υποψηφιότητας docx Δήλωση ανάγνωσης & αποδοχής

Website Security Test