Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας» και ακρωνύμιο ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Website Security Test