Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κρηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, για τις ανάγκες του με τίτλο: «Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: RawCheese». Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-03989 και MIS: 5031224, της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 03 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης (κτηνίατρος)  docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης (χημικός)

Website Security Test