Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων της αριθμ. 48924/07-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μόνο ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο http://katartisi2019.elgo.gr από 08/10/2019 έως και 22/10/2019

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Website Security Test