Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Εθνική συνάντηση επικεντρωμένη στον τομέα των αγροτικών προϊόντων διατροφής και του περιβάλλοντος - μεταφορά της ευρωπαϊκής εμπειρίας

 Στις 24 Μαΐου διοργανώνεται συνάντηση, στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής Γεωργικής Έρευνας (SCAR), της δράσης συντονισμού και υποστήριξης CASA που υποστηρίζει την SCAR, από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Φόρουμ Βιοοικονομίας. Η εκδήλωση θα πραγματοπουθεί στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ (Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια).

Η συνάντηση έχει ως κύριο στόχο τη μεταφορά εθνικών στρατηγικών για τη βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη δημιουργία  μιας εθνικής ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση εθνικού στρατηγικού σχεδίου.

Στη συνάντηση προβλέπεται η συμμετοχή περίπου 60 ατόμων μεταξύ των οποίων οι εθνικοί αντιπρόσωποι που δραστηριοποιούνται στις Ομάδες SCAR, οι εκπρόσωποι της Κοινότητας, του CASA, των Ελληνικών Υπουργείων, του Ελληνικού Φόρουμ Βιοοικονομίας και της αγροτικής έρευνας και αγροτοβιομηχανίας. Οι γλώσσες εργασίας θα είναι η αγγλική και η ελληνική (θα παρασχεθεί μετάφραση).

Για την επιβεβαίωση της συμμετοχής αποστέλλετε την Αίτηση Συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δρ. Λουκία Αικατερινιάδου ().

pdfΠρώτη ανακοίνωση προγράμματος

docxΑίτηση συμμετοχής

Website Security Test