Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σταματήσει να ενημερώνεται. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr

Copyright ©   National Agricultural Research Foundation

ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ" - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ, 11145 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. +30 210 8392000, FAX: +30 210 8231438