ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ
ISSN: 2241-8016

ΤΕΥΧΟΣ 12, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


ΤΕΥΧΟΣ 11, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015


ΤΕΥΧΟΣ 10, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015


ΤΕΥΧΟΣ 9, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015


ΤΕΥΧΟΣ 8, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014


ΤΕΥΧΟΣ 7, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014


ΤΕΥΧΟΣ 6, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014


ΤΕΥΧΟΣ 5, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013[Back]                       [Top]                         [Home]   

Copyright © ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ


Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ.: 210 8175410