Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Προγράμματα προώθησης της φέτας στις αγορές του εξωτερικού

Η 01η.06.2018 σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος των συμβάσεων για τα προγράμματα προώθησης της φέτας ΠΟΠ στο εξωτερικό. Οι δύο (2) προτάσεις υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20.04.2017, στο πλαίσιο του Κανονισμού (EE) 1144/2014. Επισημαίνεται ότι μόνο 4 από τις υποβληθείσες ελληνικές προτάσεις εγκρίθηκαν, εκ των οποίων οι 2  αφορούν τα προγράμματα της φέτας. Η εταιρία NOVACERT έχει αναλάβει μετά από διαγωνιστική διαδικασία, την υλοποίηση των δυο (2) συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τριετούς διάρκειας  (2018-2021):

  • στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, με συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 2.916.640 € και ποσοστό χρηματοδοτικής εισφοράς της ΕΕ 75%
  • στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, με συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 3.373.224 € και ποσοστό χρηματοδοτικής εισφοράς της ΕΕ 85%

 

Το λογότυπο των προγραμμάτων προώθησης της φέτας στο εξωτερικό

Οι κύριοι στόχοι των προγραμμάτων είναι:

1. Η παροχή πληροφοριών και η αύξηση της ευαισθητοποίησης (σε σχέση με το έτος 2016) των καταναλωτών, σχετικά με το γεγονός ότι η Φέτα ΠΟΠ είναι η μοναδική αυθεντική Φέτα και ως τέτοια παράγεται στην Ελλάδα:  

  •    20% στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας,
  •    30% στην Αμερική και στον Καναδά

2. Να επιτευχθεί αύξηση (σε σχέση με το έτος 2016) στις εξαγωγές της Φέτας ΠΟΠ:

  •    48% στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας,
  •    107% στην Αμερική και στον Καναδά

 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των προγραμμάτων προώθησης της φέτας στο εξωτερικό: http://www.fetapdo.eu/

 

Τα τετρασέλιδα διαφημιστικά έντυπα που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των προγραμμάτων προώθησης της φέτας στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς και στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας φαίνονται παρακάτω:

 
brochure feta brochure feta EE

 

Δράσεις που ήδη έχουν υλοποιηθεί:

 

 

 

Website Security Test