Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Η  Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει τις πιστοποιημένες και τις υπό πιστοποίηση επιχειρήσεις για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Δ/νση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19.
Στην επισυναπτόμενη Ανακοίνωση αναλύονται όλες οι επιμέρους περιπτώσεις.

pdf Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 956 Β΄/21.03.2020), η διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποφασίζει την παράταση της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Οικοτροφείων του, καθώς και την αναστολή όλων των εκπαιδευτικών εκδρομών εσωτερικού και εξωτερικού, έως και τις 10 Απριλίου 2020, για προληπτικούς λόγους κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωναϊού COVID-19.

H Γαλακτοκομική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκπροσωπεί την Ελλάδα συμμετέχοντας στο πρόγραμμα "FACE in itinere", που έχει  στόχο να διευκολύνει, τους παραγωγούς  και λιανοπωλητές τυριού και γαλακτοκομικών προϊόντων και τους , ώστε να αναζητήσουν ευκαιρίες κατάρτισης προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (πρακτική εξάσκηση, εργασία, συνεργασία ) σε όλη την Ευρώπη ως ουσιαστικό συμπλήρωμα της «κλασικής» εκπαίδευσης.

pdf Δελτίο Τύπου

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την αποφυγή διάδοσης του SARS-CoV-2 (Κορονοϊού) στη χώρα και αφορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναστέλλεται η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και Οικοτροφείων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Επίσης αναστέλλονται όλα τα προγράμματα κατάρτισης των «Νέων Γεωργών», που αυτή τη στιγμή ευρίσκονται σε εξέλιξη ή επρόκειτο να ξεκινήσουν στις επόμενες δεκατέσσερεις (14) ημέρες. Νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την συνέχιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας θα υπάρξουν αναλόγως των επισήμων ενημερώσεων των υγειονομικών αρχών της χώρας, κεντρικών ή τοπικών. Οι διοικητικές δομές θα παραμείνουν ανοικτές,εκτός αν υπάρξει νεότερηη ανακοίνωνση.

Η Δ/νση Αγροτικής Κατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων από τη Δευτέρα 09 Μαρτίου έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις θα πρέπει να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Όλγα Μολώνη (Τεχνολόγος Γεωπονίας) στο τηλέφωνο 210 8392206 ή να αποστείλουν e-mail στο .

Το 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο των στελεχών της Δ/νσης Αγροτικής Κατάρτισης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που ασχολούνται με την κατάρτιση των ωφελούμενων «Νέων Γεωργών», διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2020. Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου πιστοποιήθηκε η σημαντική αύξηση του ρυθμού υλοποίησης των προγραμμάτων καθώς ήδη έχουν ολοκληρωθεί  124, ενώ είναι σε εξέλιξη άλλα 72.

 pdf Δελτίο Τύπου

13/02/2020

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ σε σχέση με τις αιτιάσεις της Διοίκησης του ΓΕΩΤΕΕ για την επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού που έχει υποβάλλει στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, για τις οποίες ενημερώθηκε από τον τύπο θα ήθελε να επισημάνει τα παρακάτω:

10.02.2020

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε εφαρμογή του άρθρου 149, παρ. 2 του ν. 4635/ ΦΕΚ Α’ 167/30.10.19, και ως αρμόδιος Φορέας της χώρας για την τήρηση του «Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ» θα απονέμει το Ελληνικό Σήμα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού, στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ για τα οποία έχουν λάβει έγκριση. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,  το σχετικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση για την Απονομή Ελληνικού Σήματος σε προϊόντα Π.Ο.Π/Π.Γ.Ε» επισυνάπτοντας τις ετικέτες των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ στις οποίες επιθυμούν  να χρησιμοποιήσουν  το Ελληνικό Σήμα.

29.01.2020

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη: α) τις εξελίξεις στον τομέα των αγροτικών προϊόντων, β) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων AGRO 2, γ) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων του κλάδου, δ) την ανάγκη βελτίωσης, απλούστευσης, καθώς και επέκτασης των προδιαγραφών στην υπόλοιπη αλυσίδα παραγωγής και ε) την ανάγκη ανάδειξης και προώθησης των παραγόμενων προϊόντων μέσω της πιστοποίησής τους, προέβη στην επεξεργασία του συνόλου των απαιτήσεων των προτύπων της σειράς AGRO 2, με σκοπό την ουσιαστική αναθεώρησή τους, καθώς και την εκπόνηση νέων προδιαγραφών.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει, ότι το εκπαιδευτικό υλικό, ανά θεματικό πεδίο πιστοποίησης, για το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων, έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr.

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη πρόθεσή του να αναθέσει στην εταιρεία ΤΕΣΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ την αντικατάσταση της μονάδας LASER της αναλυτικής συσκευής BACTOSCAN FC του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ιωαννίνων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.631,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. 49220/08-10-2019 (ΑΔΑ : ΩΣΓΝΟΞ3Μ-ΧΗ4) προκήρυξης της ΕΠΑΣ Λάρισας για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.


pdfΠίνακας ωρομίσθιου προσωπικού

Website Security Test