Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

«Καλλιέργεια γης, εφόδιο ζωής», ονομάζεται η δράση που ξεκίνησε από τα Χανιά και αφορά την κατάρτιση κρατουμένων και γεωτεχνικών των αγροτικών φυλακών στη γεωργία. Πρόκειται για μια συνεργασία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκλιματικής Πολιτικής (ΓΓΑΠ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η δράση που θα επεκταθεί σε όλες τις αγροτικές φυλακές της χώρας προβλέπει τη βιωματική εκπαίδευση των κρατουμένων στα αγροκτήματα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία θα οδηγήσει σε πιστοποιητικό κατάρτισης.

pdfΔελτίο Τύπου

pdfΑφίσα Δράσης

Στο πλαίσιο της αριθ. 17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων ως Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και της εγγραφής τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα http://agroadvisors.elgo.gr 179 εγγραφές ενδιαφερομένων, εκ των οποίων οριστικοποίησαν και υπέβαλαν την αίτησή τους 54 νομικά πρόσωπα και 11 ατομικές επιχειρήσεις.

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) προέβη στην εκπόνηση των προτύπων AGRO 2-5, AGRO 8, AGRO 9 AGRO 10, AGRO 11 & AGRO 12, καθώς και των Κατευθυντήριων Οδηγιών πιστοποίησής τους. 

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:
α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων AGRO 2,
γ) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων του κλάδου,
δ) την ανάγκη επέκτασης των προδιαγραφών στα μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης (όπως το λάδι, το κρασί, η κομπόστα, ο χυμός, τα ζυμαρικά κλπ) και
ε) την ανάγκη ανάδειξης και προώθησης των παραγόμενων μεταποιημένων προϊόντων μέσω της πιστοποίησής τους,
προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 2-5 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης των εξ΄ αποστάσεως Προγραμμάτων Αγροτικής Κατάρτισης (τηλεκατάρτιση) στις 23-04-2021, στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. “Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του Μέτρου 1 “Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης” για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ο μοναδικός δημόσιος φορέας αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απέκτησε διαπίστευση Erasmus+ για τα επόμενα έξι χρόνια.

pdfΔελτίο Τύπου

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ των νομικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων, που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φορείς αρμόδιοι για την παροχή Γεωργικών Συμβουλών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr  έως 01.11.2021 και ώρα 23:59Για την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου.

pdfΔελτίο Τύπου       pdfΠρόσκληση

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 στις εγκαταστάσεις του στη Νέα Πέραμο Καβάλας σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καβάλασ.

pdfΔελτίο Τύπου

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προέβη σε προσωρινή ανάκληση της άδειας πιστοποίησης για την παραγωγή της «ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ» σε εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, η οποία παρήγαγε και διακίνησε το προϊόν στο εξωτερικό χωρίς να πληρούνται οι προδιαγραφές παραγωγής του.

pdfΔελτίο Τύπου

 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί τους Φυτωριούχους  που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν «βασικές» μητρικές φυτείες και να παράξουν πιστοποιημένα δενδρύλλια ελιάς  να υποβάλλουν αίτηση στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις προς διάθεση δέσμες μοσχευμάτων μπορείτε να καλείτε στο 28210 83434 (υπεύθυνος Δρ Γ. Κουμπούρης) να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο e-mail:

pdfΔελτίο Τύπου      pdfΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΟΥΣ

 

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν τη διακίνηση ΦΕΤΑΣ  ΠΟΠ στην αγορά της Γερμανίας, η Διοίκηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει ότι ο Οργανισμός έχει άμεσα προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

pdfΔελτίο Τύπου

Website Security Test