Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ Οικονομολόγου, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος "Conservation of Priorities Species and Habitats of Andros Island protected area, integrating socioeconomic considerations LIFE16 NAT/GR/000606".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfProsklisi_43798-231_12-10-2017.pdf

Η ΕΠΑΣ Ιωαννίνων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών ενός (1) μάγειρα και δυο (2) τραπεζοκόμων για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:30.

pdfProkirixi_43818_12-10-2017.pdf

Το Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηκευτικών Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση διάφορων ελαιοποιήσιμων ελιών και Καλαμών, παραγωγής 2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:30 

pdfDiagonismos_gia_ekpoiisi_elion.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς ποικιλιών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων, βάμβακος και κηπευτικών, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00

pdfDiagonismos_gia_sporous_sitiron.pdf

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 42591/05-10-2017 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανοκίνητων οχημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το παρακάτω αρχείο.

pdfTropopoiisi_diakirixis.pdf

pdf20171016142815288.pdf

Το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1)  σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy» LIFE13 ENV/GR/000414- LIFE – BIODELEAR.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_TEA.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών διατροφής και παντοπωλείου για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 

pdfdiakhryksh_trofima2017_18.pdf

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση βαμβακιού παραγωγής 2017, έκτασης 110,5 στρεμμάτων, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 30.000 κιλών. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00

pdfEpanaliptikos_diagonismos_gia_ekpoiisi_vamvakiou.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 30.000 περίπου κιλών μαλακού σίτου με τιμή εκκίνησης 0,134 ευρώ/κιλό, άνευ ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00

pdfDiakirixi_ekpoiisis_malakou_sitou_IZP.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών ενός μάγειρα και δύο τραπεζοκόμων για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018, ο οποίος ματαιώθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 41826/03-10-2017 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

pdfdiakhryksh_sitishs_2017_18.pdf     pdfapofash_mataiwshs171003.pdf

Με απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Αγροτικής Έρευνας αναρτώνται οι τελικοί πίνακες κατάταξης των προτάσεων-αιτήσεων των υποψηφίων μετά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριάντα επτά συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017».

pdfΤελικοί_πίνακες_κατάταξης.pdf

Το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών αποφάσισε την ακύρωση της διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ: 1831/13-09-2017 με ΑΔΑ:ΩΠ76ΟΞ3Μ-7ΚΠ και ΑΔΑΜ: 17PROC001937391 2017-09-13 για προμήθεια, τοποθέτηση και μεταφορά μιας απαγωγού εστίας λόγω αλλαγής της δραστηριότητας εκτός από εμπορική και σε κατασκευαστική, όπως ζητήθηκε από ενδιαφερόμενο προμηθευτή.

pdfAkirosi_diagonismou.pdf

 

Website Security Test