Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών   (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με ελεύθερους επαγγελματίες, δύο (2) Γεωπόνους και έναν (1) Τεχνολόγο Γεωπονίας, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού προγράμματος AGROCYCLE (690142) με τίτλο: «Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  μέχρι την 5η Μαϊου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_treis_symvaseis.pdf

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ" απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://katartisi.elgo.gr από Τρίτη 11 Απριλίου 2017.

pdfProsklisi_15229_10-4-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση νέων ποικιλιών ρυζιού ως προς αγροκομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά σε συνθήκες παραγωγού».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την 23η Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_ergo_ryziou.pdf

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διατήρηση Διαπίστευσης εργαστηρίων για την ανάδειξη της ποιότητας και αυθεντικότητας του ελληνικού ελαιολάδου» για τα διαπιστευμένα Εργαστήρια Ελαιολάδου Καλαμάτας και Μυτιλήνης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiafeontos_chimikon.pdf

.

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Χανιά) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Γεωπόνο ή Μηχανικό Περιβάλλοντος, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "LIFE/ AgroClimaWater(LIFE 14CCA/GR/00389". 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 07 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

pdfProsklisi_endiaferontos_AGROCLIMA_WATER.pdf

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης του Ινστιτούτου Ελίας, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Διατήρηση διαπίστευσης εργαστηρίων για την ανάδειξη της ποιότητας και αυθεντικότητας του ελληνικού ελαιολάδου».

pdfAnartisi_pinaka_katataxis_gia_chimiko.pdf

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο τίτλο  “Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries” [LIFE14 CCA/GR/000389 AgroClimaWater].

pdfEkdilosi_endiaferontos__AGROCLIMA_WATER.pdf

docSxedio_ypovolis_protasis.doc

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων αναρτά πίνακα κατάταξης και αναθέσης έργων για την μίσθωση έργου ιδιωτικού δικαίου, με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, Γεωτεχνικών Επιστημών, Γεωπόνο και Τεχνολόγο Γεωπονίας για τις ανάγκες  του έργου με τίτλο: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα”.

pdfPinakas_katataxis_ergou_IGBFP.pdf

Το Τμήμα Γάλακτος του ΙΤΑΠ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκποίηση αδιάθετων ζώων. 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017.

pdfEpanalipsi_diagonismou_adiatheton_zoon.pdf 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ελεύθερο επαγγελματία (έναν (1) Περιβαλλοντολόγο ή Γεωοπόνο ή Δασολόγο ή Βιολόγο) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: "Μελέτη της βιώσιμης λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών μέσω δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14.00. 

 

pdfProsklisi_396_16-02-2017.pdf

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει σε διαδικασία εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση προσωρικά καθηκόντων Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 20.02.2017 και ώρα 15:00.

pdfEklilosi_endiaferontos_gia_diefthinti.pdf

Website Security Test