Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλιάλευρου σε σακιά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.400,00 €, πλέον 13 %.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, Παρασκευή 29-09-2017 και ώρα 11:00

pdfDiagonismos_hilialevrou.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ WC ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 30.645,16 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 29/08/2017 και ώρα 10:00 

pdf17PROC001763423_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ.pdf

 

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριάντα επτά (37) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_37_anadoxous.pdf

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Διερεύνηση και Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών γάλακτος στις περιοχές αρμοδιότητας του ΕΕΠΓ Αχαϊας, Λάρισας & Ρεθύμνου».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00.

pdfprosklisi_1051_28-6-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries" (LIFE14 CCA/GR/000389 - AgroClimaWater).

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfprosklisi_580_8-6-2017.pdf

Το Ιστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Γεωπόνο/Τεχνολόγο Τροφίμων (ΠΕ) για τις ανάγκες υλοποίησης του αυτοχρημτοδοτούμενου έργου "Αξιολόγηση μεθόδων ELISA και PCR ως τεχικών διάκρισης γάλακτος διαφορετικής ζωικής προέλευσης σε προϊόντα, όπως το γάλα, το γιαούρτι και τα τυριά".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_geopono_IKE.pdf

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 200.000 περίπου κιλών σίτου μαλακού με τιμή εκκίνησης 0,15 €/κιλό άνευ ΦΠΑ & 40.000 περίπου κιλών κριθαριού με τιμή εκκίνησης 0,14 €/κιλό άνευ ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την Πέμπτη 29-06-2017 και ώρα 12:00.

pdfDiagonismos_ekpoiisis_sitou__krithis.pdf 

Το  Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Ταξ/σης &Τυποποίησης Βάμβακος (ΕΚΤΒ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡA επαναπροκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση δεκαεννιά (19) δεμάτων βάμβακος των 150 χλγ/δέμα, με τιμή εκκίνησης 1 €/χλγ άνευ ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 28-06-2017 ημέρα Τετάρτη στις 11:00 π.μ. στα γραφεία του ΕΚΤΒ (1ο χλμ Καρδίτσας – Μητρόπολης). Μέχρι την ώρα εκείνη θα γίνονται δεκτές οι γραπτές προσφορές.

pdfDiakirixi_epanaprokirixis.pdf

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο (Δασολόγο ή Γεωπόνο) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Επισκοπήσεις 2017».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_episkopiseis_IDE.pdf

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Τεχνολόγο Γεωπονίας), για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων με τίτλο "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων εντομοκτόνων για τον έλεγχο του εχθρού Tuta absoluta’ (Tuta-Syngenta) και ‘Investigation of indoxacarb resistance mechanisms and possible cross-resistance with other Modes of Action in Tuta absoluta’ (Tuta-DuPont-16-3).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_ergonTuta_absoluta.pdf

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Γεωπόνο), για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων με τίτλο "Susceptibility of Greek and Italian Tuta absoluta populations collected in 2017 to DPX-E2Y45 35WG or DPX-MP062 30WG’ (Tuta-DuPont-17-1) και ‘Flupyradifurone as a key crop management tool: Insights on whitefly and virus control parameters’ (BAYER-BEMITA-17)".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfEkdilosi_endiaferontos_gia_geopono_IELYA.pdf

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή δύο προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «LIFE11 ENV/GR/942 OLIVECLIMA».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 06 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00.

pdfProsklisi_endiaferontos_OLIVECLIMA.pdf

Website Security Test