Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις καλλιεργητικές εργασίες σε πειραματικούς αγρούς κηπευτικών φυτών, στο Αγρόκτημα Θέρμης.

Καταληκτική ημερομημία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00.

pdfProsklisi_3591_24-11-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, που αφορούν αντικείμενα που ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: (Α) υδρομετρήσεις - δειγματοληψίες (συμβάσεις με 17 αναδόχους), (Β) εργαστηριακοί προσδιορισμοί (συμβάσεις με 2 αναδόχους), και (Γ) υποστήριξη έργου (συμβάσεις με 2 αναδόχους).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

 

pdfProsklisi_50854_22-11-2017_Ω7ΛΒΟΞ3Μ-Κ60.pdf

pdfAftepistasia__Ipoerga_6ΑΑΗΟΞ3Μ-ΨΕΕ.pdf

docSxedio_Ipovolis_Protasis.doc

 

Διευκρινίζεται ότι στα απαραίτητα δικαιολογητικά, σημείο 7 παραλείφθηκε εκ παραδρομής η φράση "όπου απαιτείται".

Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σίτισης των μαθητών της ΕΠΑΣ Νεμέας για τη σχολική περίοδο 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:30 

pdfDiagonismos_EPAS_Nemeas.pdf

pdfDiakirixi_EPAS_Nemeas.pdf

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση καρυδιών ποσότητας 5. 750 κιλών, παραγωγής 2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00

pdfEpanaliptikos_diagonismos_gia_tin_ekpoiisi_karydion.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των μαθητών των ΕΠΑΣ Καλαμπάκας για το σχολικό έτος 2017-2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 09:30

pdfProkirixi.pdf

pdfTeyxos_diakirixis.pdf

Το Ινσιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια τριών(3) επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του προγράμματος "Ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:30.

pdfDiakirixi_1857_6-11-2017.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης – ΣΓΕ Ασωμάτων Ρεθύμνης, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 10.000 κιλών πρόβειου γάλακτος, γαλακτικής περιόδου 2017 - 2018. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 0,80 €/χλγ. μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Καταληκτική ημερομηνία αποστολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 12:00

pdfEkpoiisi_proveiou_galaktos.pdf

Με απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης και αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε ανάδοχο, μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy» LIFE13 ENV/GR/000414- LIFE – BIODELEAR.

pdfPraktiko_axiologisis_BIODELEAR.pdf

 

Το Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικων στην Καλαμάτα προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για τη συγκομιδή - εκποίηση ελιών (ελαιοποιήσιμων, Καλαμών), παραγωγής 2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 

pdfEkpoiisi_elion_Kalamata.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση εβδομήντα (70) κριών ηλικίας < 1 έτους, πενήντα (50) κριών ηλικίας > 1 έτους, τριών (3) μοσχαριών & τεσσάρων (4) αγελάδων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και ώρα 11:00

pdfDiagonismos_ekpoiisis_zoon.pdf

Website Security Test