Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο της «Παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού οι οποίες βρίσκονται επί της οδού Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα της περιοχής Κάτω Πατησίων του Δήμου Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 μέχρι και 31/12/2018, συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:30.

pdfDiakirixi_53657_7-12-2017.pdf

pdf53959_08-12-2017_ΔΙΟΡΘ._ΕΚ_ΠΑΡΑΔΡ.ΣΦΑΛΜ._ΤΗΣ_ΔΙΑΚ.pdf

pdf54881_14-12-2017_απαντηση_ΜΟΥΡΤΖΗΣ.pdf

pdf55153_15-12-2017_απαντηση_3G_FACILITIES.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χύμα νωπού γάλακτος για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ Ιωαννίνων, για το έτος 2018. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 

 

pdfProkirixi_diagonismou.pdf

pdfTeyxos_diakirixis.pdf

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την εκποίηση πρόβειου γάλακτος παραγωγής 2018, υψηλής λιποπεριεκτικότητας και χαμηλού μικροβιακού φορτίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.00

pdfEkpoiish_proveiou_galaktos.pdf

Το Ινστιτούτο Kτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ένα ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΑΠΥ), με έδρα το Ε.Ε.Π.Γ. Ρεθύμνου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00

pdfProkirixh_Rethymno.pdf

Το Ινστιτούτο Kτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ένα ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΑΠΥ), με έδρα το Ε.Ε.Π.Γ. Πάτρας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00

pdfProkirixi_Patra.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση τριών αγελάδων με τιμή εκκίνησης 0,90 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ, δύο μοσχαριών θηλυκών με τιμή εκκίνησης 1,20 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & ενός  μοσχαριού αρσενικού με τιμή εκκίνησης 1,50 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 

pdfDiagonismos_gia_ekpoiisi_zoon.pdf

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επαναπροκηρύσει συνοπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σπόρων παλαιάς εσοδείας, σκληρού σιταριού, μαλακού σιταριού και κριθαριού.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 

pdfEpanaprokirixi_ekpoiisis_sporon.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έναν Οδηγό-Δειγματολήπτη γάλακτος, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00

pdfProkirixi_gia_odigo-deigmatolipti.pdf

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας σύμφωνα με την με αρ. 2017-167971/28-11-2017 Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομημία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 18/12/2017 και ώρα 23:59

Ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

 

pdfΔιακήρυξη_2017-167971-28-11-2017.pdf

pdfΠερίληψη Διακήρυξης 2017-167971/28-11-2017

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: Προώθηση της Φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με την με αρ. 2017-167983/28-11-2017 Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομημία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 18/12/2017 και ώρα 23:59

Ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

pdfΔιακήρυξη 2017-167983/28-11-2017

pdfΠερίληψη Διακήρυξης 2017-167983/28-11-2017

 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης αποτελεσμάτων των δράσεων του Προγράμματος: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, σύμφωνα με την με αρ. 2017-167979/28-11-2017 Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομημία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 18/12/2017 και ώρα 23:59

Ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα 11:00 π.μ

 

 

pdfΔιακήρυξη_2017-167971-28-11-2017.pdf

pdfΠερίληψη Διακήρυξης 2017-167979/28-11-2017

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης αποτελεσμάτων των δράσεων του Προγράμματος: Προώθηση της φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με την με αρ. 2017-167984/28-11-2017 Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομημία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 18/12/2017 και ώρα 23:59

Ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα 13:00.

 

pdfΔιακήρυξη 2017-167984/28-11-2017

pdfΠερίληψη Διακήρυξης 2017-167984/28-11-2017

Website Security Test