Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 30.000 περίπου κιλών φασολάκι πλατύ.

pdf925_Ekpoiisi_fasolaki_plati.pdf

Το Τμήμα Αμπέλου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την πώληση σταφυλιών (λευκά – κόκκινα - οινοποιήσιμα – επιτραπέζια) παραγωγής 2016.

pdf173__ΕΠΑΝ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΨΚΣΥΟΞ3Μ-ΙΙΛ.pdf

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή εξωτερικού συμβούλου για τη διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 του εργαστηρίου ψεκαστικών μηχανημάτων.

pdf732_Epilogi_symvoulou_IGEMK.pdf 

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σκληρού σιταριού παραγωγής 2016.

Διενέργεια διαγωνισμού: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00.

pdfDiakirixi_493_30-8-2016.pdf

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠ 'ΑΡΙΘΜ 2/78η/21-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ε.Ε.Π.Γ." (ΑΔΑ ΩΛ0ΔΟΞ3Μ-ΞΞΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 83.060 €

 

pdfΑνακοίνωση

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση ζώων.

Αποσφράγιση προσφορών: Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11:00.

pdfDiakirixi_882_26-8-2016.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Γεωπόνο/ Τεχνολόγο Τροφίμων ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ELISA, με έδρα το Ε.Ε.Π.Γ. Δράμας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00.

pdfProsklisi_1083_23-8-2016.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Κτηνίατρο ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης δύο ερευνητικών προγραμμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00.

pdfProsklisi_1091_25-8-2016.pdf

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων ανακοινώνει ότι προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σταφυλιών παραγωγής 2016.

Διενέργεια διαγωνισμού: Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00.

pdfDiagonismos_2827_23-8-16.pdf

"ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ."
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η 6η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης και ανάθεσης έργου του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο, για τις ανάγκες  του έργου με τίτλο: «Διατήρηση γενετικής καθαρότητας, παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού εγχώριων ποικιλιών κηπευτικών». 

pdfApofasi_diefthinti_IBFP_2634.pdf

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Τμήμα Αμπέλου) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την πώληση σταφυλιών (λευκά – κόκκινα - οινοποιήσιμα – επιτραπέζια) παραγωγής 2016

pdfProxeiros_diagonismos_gia_ekpoiisi_stafilion.pdf

Website Security Test