Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΙΕΛΥΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Improvement of green infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation» (LIFE IGIC, 21.1459.243)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00

Επισυνάπτεται: pdfEkdilosi_endiaferontos_LIFE_IGIC_.pdf

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ανακοινώνει ότι προκηρύσσει Επανάληψη του συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την εκποίηση σαράντα επτά (47) αρνιών, με τιμή εκκίνησης 1, 85 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 

Επισυνάπτεται: pdfEkpoiish_zoon.pdf

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την υποβοήθηση της διενέργειας πανελλαδικής έρευνας (δημοσκόπηση), με σκοπό την εκτίμηση του αριθμού των ερασιτεχνών αλιέων στην Ελλάδα, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο “Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00

Επισυνάπτεται:pdfDiakirixi_dhmoskopisis.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έναν (ΠΕ) Γεωπονίας ή (ΤΕ) Τεχνολογίας Τροφίμων ή (ΤΕ) Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, με έδρα το Ε.Ε.Π.Γ. Πάτρας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση και αξιολόγηση του προσδιορισμού αφλατοξινών σε ζωοτροφές και γάλα με σύγκριση δύο μεθόδων προσδιορισμού (ELISA και Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) και πιλοτική εφαρμογή σε δείγματα γάλακτος από τις περιοχές ευθύνης των ΕΕΠΓ του ΕΛΓΟ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00

pdfEkdilisi_endiaferontos_gia_symvasi.pdf

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2018. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00

Επισυνάπτεται: pdfProsklisi_gia_petrelaio.pdf

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων για αντικατάσταση αντίστοιχων παλαιών κουφωμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΕΥΠ στη Θέρμη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Επισυνάπτεται: pdfPromithia_koufomaton.pdf

Με απόφαση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου αναρτάται πίνακας κατάταξης για την ανάθεση έργου σε ανάδοχο, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «LIFE/ AgroClimaWater(LIFE 14CCA/GR/00389)»

Επισυνάπτεται: pdfPinakas_katataxis_AgroClima.pdf

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος: SANCO/2015/G3/S12.701422

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00

pdfEkdilosi_endiaferontos_SANCO.pdf

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Έγγειων Βελτιώσεων) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries” (LIFE14 CCA/GR/000389 AgroClimaWater) Κ.Λ. 1399.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00

pdfAGROCLIMA_WATER_2018.pdf

docΣΧΕΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ.doc

Αναρτάται με απόφαση διευθυντή ο πίνακας κατάταξης και ανάθεσης έργου του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε έναν ελεύθερο επαγγελματία, Δασολόγο, για τις ανάγκες  του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: Erasmus+ “Harmonization & Certification of “superfoods” (“SuperGREENLABELFoods”).

pdfEgkrisi_praktikou.pdf

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση 75.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 20-01-2018 έως και 31-12-2018. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,88 €/χλγ. πρόβειου γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00

pdfEkpoiisi_proveiou_galaktos.pdf

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό, για την εκποίηση 290.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 20-01-2018 έως και 31-12-2018. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,375 €/χλγ. αγελαδινού γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00

pdfEkpoiisi_ageladinou_galaktos.pdf

Website Security Test