Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

aff2bΟι βασικές αρχές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη του κλάδου των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τον Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου την Τετάρτη 31 Μαΐου.
Δώδεκα είναι οι ελληνικές ποικιλίες αρωματικών φυτών, όπως το τσάι του βουνού, η ρίγανη, το φασκόμηλο και το χαμομήλι, που προτείνονται από το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα».
Το σχέδιο, έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, ώστε να δεχθούν οι υπεύθυνοι της ομάδας εργασίας παρατηρήσεις, προτάσεις κ.λπ. επί του περιεχομένου του, ενώ περιλαμβάνει έναν οδηγό για τις ενδεικνυόμενες ανά περιοχή και γεωγραφική ζώνη ποικιλίες, με πλήρεις καλλιεργητικές οδηγίες ανά προϊόν.

                                                                                                                                 Διαβάστε εδώ όλο το Σχέδιο

Επικύρωση του από 14/06/2017 πρακτικού αξιολόγησης καθώς και των πινάκων αξιολόγησης των εγκεκριμένων και των απορριφθέντων υπευθύνων, που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19603/19-5-2017 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για φυσικά πρόσωπα (εκτός του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ιδιωτικού έργου υπευθύνων στα προγράμματα κατάρτισης, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

pdfApofasi_25122_15-6-2017.pdf

pdfPraktiko_Epitropis_14-6-2017.pdf

xlsΠΙΝΑΚΕΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ.xls

 

Prosklisi

Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει στις 25 – 26 Μαΐου 2017, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του ΓΠΑ,  το 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον.  

Ερευνητές από τον  ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου με προφορικές εισηγήσεις. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η χρήση τεχνολογιών GIS και χωρικής ανάλυσης στη χωρικά και χρονικά καθορισμένη ψηφιακή γεωργία και στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και η παρουσίαση των σύγχρονων προσπαθειών και τάσεων των εφαρμογών των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΠΣ και της Χωρικής Ανάλυσης στην Γεωργία και στο Περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://gis2017.aua.gr

Επισυνάπτεται:  pdfProgramma.pdf  

 

ELGO 2016b

                                                                       Αθήνα, 9 Μαϊου 2017

                                                                       Α.Π.: 18574                          

 

Γραφείο Διοίκησης &                                                         Προς: Όλους τους εργαζομένους στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Γραμματείας ΔΣ

 

 

Θέμα: Σχετικά με τον Κανονισμό Προσωπικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η Διοίκηση του Οργανισμού, όπως είναι γνωστό, σε αναμονή της απάντησης από το εποπτεύον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στην αριθμ. 03 απόφαση της 90ης/2-5-2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Συζήτηση επί του σχεδίου Κανονισμού Προσωπικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Η ενημέρωση που είχαμε από το ΥΠΑΑΤ ήταν η εξής:

  1. Ο Κανονισμός Προσωπικού και οι Διαδικασίες Αξιολόγησης και Απόδοσης Διευθυντικών Στελεχών μπορούν να προχωρήσουν, είτε με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στην οποία μπορούν να τροποποιηθούν και άρθρα των προηγούμενων ΚΥΑ του Οργανισμού, που μας δεσμεύουν σήμερα, είτε με απόφαση του ΔΣ που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα των ΔΕΚΟ.
  2. Για το εάν μπορεί ο Κανονισμός Προσωπικού να καταρτιστεί και να υπογραφεί με τη νομική μορφή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα σταλεί ερώτημα από την ηγεσία του Υπουργείου προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να αποφανθεί σχετικά.

Η Διοίκηση του Οργανισμού στην προσεχή συνεδρίαση του ΔΣ στις 11.5.2017 θα εισαγάγει εκ νέου ως θέμα τον Κανονισμό Προσωπικού και τις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Απόδοσης Διευθυντικών Στελεχών προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση με βάση αυτά τα δεδομένα ώστε το δυνατόν συντομότερα να τεθούν σε εφαρμογή τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι, ο Οργανισμός έχει αναλάβει σημαντικές υποχρεώσεις υψηλού οικονομικού μεγέθους και ασφυκτικών προθεσμιών. Οι υποχρεώσεις αυτές δημιουργούν αυξημένες ευθύνες για την υλοποίηση των αναληφθέντων προγραμμάτων και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος τόσο για τη Διοίκηση όσο και για τους εργαζόμενους.

Ως εκ τούτου η μορφή αγώνα που έχει επιλεγεί από το ΔΣ του ΣΥΛΕΕΓΟ, η οποία είναι αυθαίρετη, καταχρηστική και στερείται νομιμότητας, θέτει τη Διοίκηση του Οργανισμού προ των ευθυνών της ώστε να λάβει όλα τα αναγκαία νόμιμα διοικητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οφείλουν όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντικών στελεχών, να βρίσκονται στις θέσεις εργασίας τους και να διεκπεραιώνουν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Σε κάθε περίπτωση οι εντολές του ΔΣ του ΣΥΛΛΕΓΟ δεν υποκαθιστούν την διοικητική λειτουργία του Οργανισμού και τις υπηρεσιακές σας υποχρεώσεις.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας δεν μπορεί να ασκηθεί με τρόπους μη προβλεπόμενους από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ζητείτε από τη διοίκηση του Οργανισμού να παραβεί την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να ικανοποιήσει το σύνολο των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από το ΣΥΛΕΕΓΟ ή να αποδεχτεί μορφές θεσμοθέτησης του κανονισμού οι οποίες δεν εδράζονται στο νομικό μας πλαίσιο.

Επί της ουσίας του κανονισμού έχει υπάρξει συμφωνία στη μεγάλη πλειοψηφία των άρθρων του και μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί.

 

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ

          Αθανάσιος Βλάχος                                                           Γεώργιος Καρέτσος

Αθήνα, 03.05.2017

Αγαπητοί συνεργάτες, υπάλληλοι του Οργανισμού.

Το ΔΣ στην 90η συνεδρίασή του στις 02.05.2017 ολοκλήρωσε τη συζήτηση επί του Κανονισμού Προσωπικού με βάση το σχέδιο που είχε κατατεθεί, κατόπιν της μακράς διαβούλευσης που προηγήθηκε με τους εκπροσώπους του ΣΥΛΕΕΓΟ.

Από τις προτάσεις του ΣΥΛΕΕΓΟ σε άρθρα, στα οποία υπήρχαν διαφωνίες, κάποιες έγιναν αποδεκτές και άλλες όχι. Ο Κανονισμός Προσωπικού είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του οργανισμού όπου μπορείτε να τον δείτε στην τελική του μορφή.

Ενημερωτική ημερίδα για θέματα σχετικά με τη "γεωργία ακριβείας" θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 3 Μαΐου και ώρες 18:00 – 20:00, στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.  

Επισυνάπτεται: pdfΔελτίο_Τύπου.pdf

kefalida katartisi

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,  Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ έχει αναλάβει την ευθύνη για την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης, διάρκειας 150 ωρών,  για τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007 – 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.

elaiokomiaΕνημερωτική ημερίδα στην οποία θα παρουσιαστούν οι βασικές ενέργειες του έργου oLIVE CLIMA, που αφορά την εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο το μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, διοργανώνει το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών, του Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου στις 9:00 π.μ. στο Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Επισυνάπτονται:  pdfΔελτίο Τύπου     Πρόγραμμα

 

Ο απολογισμός του έργου του Επιστημονικού Συμβουλίου για την τριετία 3/2014 – 3/2017, με αφορμή τη λήξη της θητείας του, παρουσιάστηκε την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, κατά τη διάρκεια της 10ης Συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο του ΕΣ καθηγητή Φίλιππο Αραβανόπουλο, ο οποίος κλείνοντας την παρουσίαση ευχαρίστησε τα μέλη, τη Διοίκηση του Οργανισμού, τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, τη Διοικητική Υπηρεσία, τον Νομικό Σύμβουλο και τη γραμματέα του ΕΣ για την πολύτιμη συμβολή τους.

pptApologismos_ES_2014-2017.ppt

site pelekanoi

Στο 10ο διεθνές συνέδριο με θέμα: "κορμοράνοι, πελεκάνοι και ψάρια: ανταγωνισμός ή αρμονική συνύπαρξη;"  είναι συνδιοργανωτής το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μαζί με την πρώτη συνάντηση εργασίας της Ομάδας των ειδικών για τους πελεκάνους στο Ακριτοχώρι στο  εθνικό πάρκο λίμνης Κερκίνης.

Επισυνάπτεται:  pdf Αφίσα

" Η συμβολή των Ελληνικών βελτιωμένων ποικιλιών στην ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας - γεωργία ακριβείας" είναι το θέμα της ανοιχτής συζήτησης που διοργανώνει το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒΚΦ) στη Λάρισα στο πλαίσιο της Agrothessaly. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18.00.

Επισυνάπτεται:  pdfΠρόσκληση

A3 Afisa Detrop

"Το δυναμικό του ελληνικού αμπελώνα: παρόν και μέλλον"  ήταν το θέμα της ημερίδας που συνδιοργάνωσε ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), την Εθνική Διεπαγγελματική Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και την εκπομπή της ΕΡΤ3 «AγροweeK».  Στην εκδήλωση  που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Detrop - Oenos 2017 παρευρέθησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Τσιρώνης, ο  Δρ Π. Κανονίδης Δ/ντής Διεθνών & Βαλκανικών Σχέσεων του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, ο οποίος εκπροσώπησε την Υπουργό και ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σ. Μάμαλης. Την ημερίδα συντόνισε  η Δημοσιογράφος Ν. Γεωργιοπούλου.

H ημερίδα μεταδόθηκε στην εκπομπή Αγροweek στις 11/03/2017 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε πατώντας εδώ

Επισυνάπτονται:  pdfΠρόσκληση    Πρόγραμμα     Aφίσα 

Website Security Test