Έως και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής των υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΙΕΚ επιλογής τους για να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Σκοπός του έργου ΨΥΧΑΝΘΗ (Legumes4Protein) είναι η ολιστική προσέγγιση του συστήματος παραγωγής κτηνοτροφικών ψυχανθών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση τους στη διατροφή των ζώων για να αντικατασταθεί η σόγια. Το έργο περιλαμβάνει την αξιοποίηση και αξιολόγηση γενετικού υλικού, με συλλογή τοπικών πληθυσμών λούπινου από περιοχές της Ελλάδας και τη συγκριτική αξιολόγηση τους με εμπορικές ποικιλίες. Τη βελτίωση σειρών βίκου, μπιζελιού και κτηνοτροφικού κουκιού της εταιρείας AGROLAND. Τη διερεύνηση γενετικής παραλλακτικότητας όλων των φυτικών υλικών, καθώς και την μεταγραφομική και μεταβολομική ανάλυσης τους για αντιδιατροφικούς παράγοντες. Την διατοπική τους αξιολόγηση σε 3 εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα (Αττική, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη) σε συμβατική και χαμηλών εισροών καλλιέργεια για την προσαρμοστικότητα, παραγωγή και ποιότητα καρπών. Την εγκατάσταση πιλοτικών αγρών κτηνοτροφικών ψυχανθών από τη ΘΕΣγη σύμφωνα με τις αρχές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής. Τεχνοοικονομική ανάλυση των καλλιεργειών. Το σχεδιασμό σιτηρέσιο αντικατάστασης της σόγιας και την αξιολόγηση σε πρόβατα για την παραγωγή και ποιότητα γάλακτος. Την παραγωγή εναλλακτικών σιτηρεσίων από κτηνοτροφικά ψυχανθή βάσει πρότυπων οδηγών καλλιέργειας για ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προβατοτροφίας.

Στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2 και με σκοπό την ομαλή μετάβαση των διαδικασιών πιστοποίησης, καθώς και τη ομοιόμορφη διαχείριση θεμάτων, σας γνωρίζουμε τα μέτρα και τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν από τους Φορείς Πιστοποίησης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς και όλες τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις/γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο εν λόγω πεδίο πιστοποίησης.

pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ AGRO 2 (27.05.2020)

pdfΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ AGRO 2 (31.07.2020)

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 838/51008, (ΦΕΚ 964 Β’/21-03-2019), άρθρο 6, κάθε παραγωγός γάλακτος υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, https://srv-web.elogak.gr/Artemis/,  τριμηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος, υπό τη μορφή μίας συγκεντρωτικής, αναλυτικής κατάστασης των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός ανά μήνα σε διάστημα τριών μηνών, μαζί με την αξία τους, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος της KYA (Πίνακας 1). 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υλοποιεί Δράσεις στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΠΑνΕΚ – Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» για την «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».

Website Security Test