Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο κύριος μηχανισμός αγροτικής εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, με βασική αποστολή την οργάνωση και υποστήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα. Παράλληλα, συμβάλλει αποφασιστικά και στον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής στον τομέα αυτό.


Για την προαγωγή των επαγγελματικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα, καθώς και τη διαρκή μετάδοση των επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων για την εφαρμογή σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων λειτουργούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) και της κατάρτισης Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ»

 

 

Website Security Test