Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

xlsΤο Αρχείο Εισροών θα αποστέλλεται μία φορά το χρόνο, 30 ημέρες μετά τη λήξη της παραγωγικής περιόδου. Μαζί με το Αρχείο Εισροών, ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο (κατά προτίμηση excel) με αναλυτικά στοιχεία όλων των αγροτεμαχίων ΠΟΠ/ΠΓΕ (από τα οποία προσκομίστηκε καρπός) ανά παραγωγό, σύμφωνα xlsτο αρχείο Στοιχεία Αγροτεμαχίων Παραγωγών.

 

xlsΤο Αρχείο Εκροών θα αποστέλλεται μία φορά το χρόνο, μετά την εξάντληση του παραγομένου προϊόντος της τελευταίας εσοδείας ή σε περίπτωση μη εξάντλησης αυτού, πριν την έναρξη της νέας παραγωγικής περιόδου.

 

Σε ότι αφορά το xlsΈντυπο πωληθεισών ποσοτήτων προϊόντων φυτικής προέλευσης, αυτό θα πρέπει να αποστέλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

 

Επιπλέον, μέχρι το τέλος κάθε παραγωγικής περιόδου χρειάζεται να αποσταλεί Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης με το παρακάτω κείμενο:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των Υπεύθυνων Δηλώσεων (αριθμός Υπ. Δηλ.) των παραγωγών για το προϊόν «ονομασία καταχωρισμένης ένδειξης» που προσκόμισαν καρπό στην επιχείρηση «(ονομασία επιχείρησης)» για την παραγωγική περίοδο ........... φυλάσσονται στην επιχείρηση και θα βρίσκονται στη διάθεση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν.»

 

Για λόγους καλύτερης διαχείρισης των στοιχείων οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποστέλλουν τα ανωτέρω αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία excel) στο email , με θέμα μηνύματος αναγραφόμενο ως εξής: «ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΡΟΩΝ (ή ΕΚΡΟΩΝ), ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ, ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ, ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» (π.χ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΡΟΩΝ, ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ ΚΥΜΗΣ ΠΟΠ, 2012, ΑΓΡ.ΣΥΝ…….).

Website Security Test