Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου HORIZON Europe με τίτλο «New Life for Biowaste as a sustainable Soil Improver», με ακρωνύμιο FENIX και κωδικό Project ID 101113002, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test