Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Υποστήριξη στη Διαχείριση, Διοίκηση και Προβολή των αποτελεσμάτων, των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test