Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΓΒ&ΦΠ της ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επανεκκίνηση της καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης με καινοτομικές προσεγγίσεις», Ελληνική Καινοτομική ΕΟ
Βιομηχανικής Κάνναβης, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές
πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

docxΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test