Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ιχθυοδιαδρόμου στο Φράγμα Τοξοτών στον Ποταμό Νέστο (CPV:45262600-7)», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «URGENT MEASURES IN THE EASTERN MEDITERRANEAN FOR THE LONG TERM CONSERVATION OF ENDANGERED POPULATION OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA)-LIFEEL - LIFE19 NAT/IT/00085

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ pdfΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ   pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

pdfΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ   docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Website Security Test