Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. 35167/24.06.2022 ΑΔΑ : ΨΕ2ΗΟΞ3Μ-7Θ1) προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Αττικής, Τρικάλων, Κορίνθου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ηρακλείου του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

 

 

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΓΚΡΙΣΗΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ_9Κ77ΟΞ3Μ-966.pdf

 

Website Security Test