Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο ερευνητή, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο FOSTER-xR” (The FoOd induStry of the digiTal Era: new practices in tRaining and skills development though Extended Reality (xR) - the “Project”), χρηματοδοτούμενο από Erasmus+ Programme as per Grant Agreement number 2020-1-MT01-KA203-074234.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test