Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου: «LIFE Olivares Vivos + Increasing the impact of Olivares Vivos in the EU» LIFE20 NAT/ES/001487 LIFE Olivares Vivos+ με φορέα χρηματοδότησης του έργου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test