Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την με αριθμ. πρωτ. 26475/20.05.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
για την επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος και γραφείων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: 60Η4ΟΞ3Μ-ΚΡΜ) μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test