Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, ανέλαβε να πραγματοποιήσει 3ήμερα σεμινάρια κατάρτισης μελισσοκόμων στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.3 με τίτλο «Ταχύρρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2021»

και σε εφαρμογή των:
α) υπ’ αριθμ. 788/334896/23-12-2019 (ΦΕΚ 4871/Β/30-12-2019), ΚΥΑ Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
β) της υπ΄ αριθμ. 189/133432/25-05-2020 (ΦΕΚ 2294/Β/15-06-2020) Απόφασης Υπουργού & Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΑ).

Κατόπιν τούτου, ενημερώνει όλα τα Κέντρα Μελισσοκομίας, τους μελισσοκομικούς φορείς και τους αγροτικούς – μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς, των οποίων τα μέλη θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, συμπληρώνοντας το παρακάτω έγγραφο, το οποίο και θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: .

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα: 210 8392202  - κ. Κατερίνα Μαλλή και 210839 2203 κ. Κατερίνα Κοκκινέλη

docxΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Website Security Test