Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης για κάθε ΔΙΕΚ και Ειδικότητα των υποψήφιων καταρτιζόμενων που υπέβαλαν αίτηση και των επιλεγέντων, μετά την προβλεπόμενη μοριοδότηση.
Οι επιλεγέντες σπουδαστές πρέπει έως την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (email) ή να καταθέσουν, στο ΔΙΕΚ που επιλέχθηκαν την Αίτηση Οριστικής Εγγραφής τους προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.
Η μη έγκαιρη κατάθεση Αίτησης Οριστικής Εγγραφής στο ΔΙΕΚ, σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο και την απώλεια του δικαιώματος εγγραφής του.

pdfΔΙΕΚ_ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.pdf

pdfΔΙΕΚ_ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΚΡΗΤΗΣ.pdf

pdfΔΙΕΚ_ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pdf

pdfΔΙΕΚ_ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf

pdfΔΙΕΚ_ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf

pdfΔΙΕΚ_ΝΕΜΕΑΣ.pdf

docxΑΙΤΗΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΔΙΕΚ_ΕΛΓΟ_ΔΗΜΗΤΡΑ.docx

Website Security Test