Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει στη δημοσιοποίηση της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση φυσικών προσώπων ως Γεωργικών Συμβουλών (Γ.Σ.) και την εγγραφή τους σε Μητρώο. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr από 27.07.2021 έως 30.09.2021 και ώρα 23:59

Για την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου οδηγιών.

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

pdfΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

docxΥπόδειγμα Βεβαίωσης

docxΥπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Γ.Σ.

 

Website Security Test