Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση δύο (2) αγελάδων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test