Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σε έναν (1) Γεωπόνο ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου «Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users – GEN4OLIVE» για τα έτη 2021-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 14:30.

 pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test